O nás

Nejvyšší standardy kvality mléka – s péčí o zdraví krav


Kvalitu mléka ovlivňuje nejen typ krmiva ale i úroveň péče na farmě.
Vysoký standard kvality mléka je dán především péčí o zdraví krav! Tradiční dojící systémy si ne vždy umí poradit současně s rychlým získáváním
mléka, pohodlím a bezpečností krav během dojení. To pak vede k horší kvalitě a menšímu množství mléka.
Naše základní myšlenka spočívá v udržení nejvyšších standardů kvality mléka při současné péči o zdraví krav. Stala se pro nás také podnětem
k použití ultra-moderních materiálů a dokonale sladěné konstrukce vysoko účinných dojících kolektorů. Víme, že čím je kolektor účinnější a méně poruchový, tím větší je i komfort pro dojiče. Proto je naší prioritou spolehlivý výkon, komfort a bezpečnost použití dojících kolektorů. Ziskovost farmy spočívá nejen ve zdravých krávách a také v investici do opravdu dobrého vybavení.

© 2015 AGRIPATRIA. Všechna práva vyhrazena.