GRANTY PRO INOVACE

 

 

GRANTY PRO INOVACE
Investice do vaší budoucnosti


Realizace plánu rozvoje exportu dne 25/06/2014 naše společnost podepsala smlouvu o spolufinancování č. UDA-POIG.06.01.00-14-459 / 13-00
Provádění plánu rozvoje exportu v rámci akce
6.1 Pas pro export prioritní osy
6 polské hospodářství na mezinárodním trhu Operačního programu Inovační hospodářství 2007 -2013 z polskou agenturou pro rozvoj podnikání zastoupenou Nadací pro malé a střední podniky, se sídlem ve Varšavě. Cílem projektu je realizovat plán rozvoje exportu ve firmě Agri Patria Sp. s.r.o., který umožní rozšíření hlavní činnosti na český trh.

Hodnota projektu: 187 600,00 PLN
Podíl státní podpory: PLN 141,300.00
Podíl Evropské unie: 120,105.00 PLN
Doba trvání projektu:. 01.1.2014 r - 06.30.2015
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Projekt byl dokončen

© 2015 AGRIPATRIA. Všechna práva vyhrazena.